jazindiabetes
Prosim, vzemite si nekaj časa in izpolnite sledečo tabelo:

WHO-5
Mlad(a) sem let.
Imam sladkorno da ne
Zdravim se z insulinom da ne
Imam pogoste hipoglikemije da ne
Zivljenje s sladkorno boleznijo se
mi zdi velik izziv
da ne
V zadnjih dveh tednih sem se počutil(a)
vedro in dobre volje
Ves čas Večino časa Več kot polovico časa Manj kot polovico časa Nekaj časa Nikoli
V zadnjih dveh tednih sem se počutil(a)
pomirjeno in sproščeno
Ves čas Večino časa Več kot polovico časa Manj kot polovico časa Nekaj časa Nikoli
V zadnjih dveh tednih sem se počutil(a)
živahno in poln(a) energije
Ves čas Večino časa Več kot polovico časa Manj kot polovico časa Nekaj časa Nikoli
V zadnjih dveh tednih sem se zbudil(a)
svež(a) in spočit(a)
Ves čas Večino časa Več kot polovico časa Manj kot polovico časa Nekaj časa Nikoli
V zadnjih dveh tednih je bil moj vsakdan
zapolnjen s stvarmi, ki me zanimajo
Ves čas Večino časa Več kot polovico časa Manj kot polovico časa Nekaj časa Nikoli